Logo Utrecht University

SKILLNET – Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks

Over dit project

Het door de Europese Unie gefinancierde project Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks – The Republic of Letters as a Pan-European Knowledge Society (SKILLNET) onder leiding van dr. Dirk van Miert doet onderzoek naar het ideaal van kennisdeling binnen de internationale gemeenschap van geleerden in Europa van 1500 tot 1800 (de ‘Republiek der Letteren’ genoemd). Op basis van grote hoeveelheden gedrukte brieven uit die tijd en met behulp van digitale technieken brengt het project de sociale netwerken van deze geleerden in kaart en analyseert het op welke manier deze geleerden over hun eigen gemeenschap spraken.

 

Ter gelegenheid van de presentatie van de online database met geleerdenbrieven ePistolarium op 13 juni 2013 laat Dirk van Miert zien hoe kwantitatieve tekstanalyses van brieven kunnen helpen in het onderzoek naar netwerken binnen de Republiek der Letteren. Aan de hand van de woorden ‘observatie’ en ‘geschiedenis’ (en varianten daarop in verschillende talen) heeft hij in het ePistolarium onderzoek gedaan naar de splitsing van de wetenschappen in de zeventiende eeuw in een natuurwetenschappelijk en een geesteswetenschappelijk domein. Hij legt uit dat deze splitsing zich ook liet zien in een sociale scheiding tussen geleerden.