Logo Utrecht University

SKILLNET – Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks

CEMROL

For English click here

Het crowdsourcen van gegevens van brieven uit de Republiek der Letteren

Om de vrijwilligers van ons crowdsourcingplatform CEMROL te informeren over de laatste stand van zaken en hen beter te leren kennen organiseren we op korte termijn een publieksbijeenkomst. Deze vindt plaats op vrijdagmiddag 12 april van 16.00 tot 18.00 uur en bestaat uit een informatief gedeelte en een borrel:

  • 16.00-17.00 uur: presentatie van het SKILLNET-project en hoe we de resultaten van CEMROL gebruiken, de stand van zaken met betrekking tot CEMROL, en mogelijkheid tot het stellen van vragen
  • 17.00-18.00: borrel

De bijeenkomst vindt plaats op Janskerkhof 2-3, zaal 017, van de Universiteit Utrecht. Als je hierbij aanwezig wilt zijn, willen we je vragen je uiterlijk 31 maart op te geven via skillnet@uu.nl. Voel je vrij om andere geïnteresseerden mee te nemen (wel graag opgeven). We hopen je op 12 april te zien!

CEMROL (Collecting Epistolary Metadata of the Republic of Letters) is een crowdsourcingproject waaraan iedereen met belangstelling voor geschiedenis of voor brieven kan meedoen. Het project richt zich op brieven van de 15e tot en met de 18e eeuw met een geleerd karakter.

Het doel is om in kaart te krijgen wie brieven schreef met wie, vanaf welke plek en op welke datum. Wij roepen de hulp in van het publiek om de gegevens over brieven over te typen uit gescande boeken waarin deze brieven zijn afgedrukt. Wij dagen het publiek uit om op hun eigen computerscherm aan te geven waar in deze boeken brieven beginnen en eindigen, en waar de namen van briefschrijvers en ontvangers staan, de datum en de plaats van verzending, en liefst ook de plaats van adressering. We vragen het publiek ook om de namen en data over te typen. Je kunt zelf kiezen voor de taal van de brieven waar je mee wilt werken. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in Franse brieven uit de Verlichting? Of misschien ken je Latijn en wil je je tanden zetten in het ontsluiten van gegevens van Latijnse brieven uit de 17e eeuw? Of heb je een cursus Spaans of Italiaans gevolgd en wil je meer weten over 16e-eeuwse brieven in die talen? Alle hulp is welkom! Als je mee wilt doen of eerst meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op via skillnet@uu.nl.