Logo Utrecht University

SKILLNET – Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks

CEMROL

For English, click here

Het crowdsourcen van gegevens van brieven uit de Republiek der Letteren

Op vrijdagmiddag 3 juli organiseren we weer een publieksbijeenkomst. Omdat we door het COVID-19-virus niet fysiek bij elkaar kunnen komen, heeft het de vorm van een online datasprint. In een datasprint verzamel je met een groep in één samenkomst zoveel mogelijk data. De bijeenkomst wordt afgesloten met een vroegmoderne kennisquiz – met een leuke prijs! Klik hier voor meer informatie en om je op te geven.

De nieuwe nieuwsbrief van CEMROL is verschenen! Lees hem hier. Of abonneer je hier om op de hoogte te blijven (ons privacybeleid vind je hier). Je kunt eerdere afleveringen hier teruglezen.

Het voorjaarsnummer van 2020 van EU Research, een tijdschrift met een wereldwijd publiek dat door de European Research Council gesponsord onderzoek presenteert, bevat een interview van twee pagina’s met Dirk van Miert over het SKILLNET-project en CEMROL in het bijzonder. Lees het hier: https://issuu.com/euresearcher/docs/digital_magazine_eur22/72.

CEMROL (Collecting Epistolary Metadata of the Republic of Letters) is een crowdsourcingproject waaraan iedereen met belangstelling voor geschiedenis of voor brieven kan meedoen. Het project richt zich op brieven van de 15e tot en met de 18e eeuw met een geleerd karakter.

Het doel is om in kaart te krijgen wie brieven schreef met wie, vanaf welke plek en op welke datum. Wij roepen de hulp in van het publiek om de gegevens over brieven over te typen uit gescande boeken waarin deze brieven zijn afgedrukt. Wij dagen het publiek uit om op hun eigen computerscherm aan te geven waar in deze boeken brieven beginnen en eindigen, en waar de namen van briefschrijvers en ontvangers staan, de datum en de plaats van verzending, en liefst ook de plaats van adressering. We vragen het publiek ook om de namen en data over te typen. Je kunt zelf kiezen voor de taal van de brieven waar je mee wilt werken. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in Franse brieven uit de Verlichting? Of misschien ken je Latijn en wil je je tanden zetten in het ontsluiten van gegevens van Latijnse brieven uit de 17e eeuw? Of heb je een cursus Spaans of Italiaans gevolgd en wil je meer weten over 16e-eeuwse brieven in die talen? Alle hulp is welkom! Als je mee wilt doen of eerst meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op via skillnet@uu.nl.

Deze video geeft je een indruk van hoe CEMROL werkt: