Logo Utrecht University

SKILLNET – Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks

CEMROL

For English, click here

Het crowdsourcen van gegevens van brieven uit de Republiek der Letteren

Op vrijdagmiddag 22 november van 15.15 tot 18.00 uur vindt alweer de tweede publieksmiddag van CEMROL plaats!

De middag begint met een korte presentatie van de stand van zaken van het CEMROL-project. Om vrijwilligers die nog niet zo ervaren zijn met CEMROL te helpen gaan we daarna met zijn allen met CEMROL werken. We willen je vragen om je eigen laptop mee te nemen. Als je die niet hebt, kunnen we een leenlaptop voor je regelen. Daarna zullen we een vroegmoderne stadswandeling door Utrecht maken. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Programma:

  • Presentatie: stand van zaken van het CEMROL-project
  • Gezamenlijk met CEMROL werken
  • Vroegmoderne stadswandeling
  • Borrel
De bijeenkomst begint op Janskerkhof 2-3, zaal 117, van de Universiteit Utrecht. Als je hierbij aanwezig wilt zijn, willen we je vragen je uiterlijk 15 november op te geven via skillnet@uu.nl. Geef daarbij ook aan of je een leenlaptop nodig hebt. Voel je vrij om andere geïnteresseerden mee te nemen (wel graag opgeven). De toegang is gratis. We hopen je op 22 november te zien!

 

De eerste nieuwsbrief van CEMROL is verschenen! Lees hem hier. Of abonneer je hier om op de hoogte te blijven (ons privacybeleid vind je hier).

CEMROL (Collecting Epistolary Metadata of the Republic of Letters) is een crowdsourcingproject waaraan iedereen met belangstelling voor geschiedenis of voor brieven kan meedoen. Het project richt zich op brieven van de 15e tot en met de 18e eeuw met een geleerd karakter.

Het doel is om in kaart te krijgen wie brieven schreef met wie, vanaf welke plek en op welke datum. Wij roepen de hulp in van het publiek om de gegevens over brieven over te typen uit gescande boeken waarin deze brieven zijn afgedrukt. Wij dagen het publiek uit om op hun eigen computerscherm aan te geven waar in deze boeken brieven beginnen en eindigen, en waar de namen van briefschrijvers en ontvangers staan, de datum en de plaats van verzending, en liefst ook de plaats van adressering. We vragen het publiek ook om de namen en data over te typen. Je kunt zelf kiezen voor de taal van de brieven waar je mee wilt werken. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in Franse brieven uit de Verlichting? Of misschien ken je Latijn en wil je je tanden zetten in het ontsluiten van gegevens van Latijnse brieven uit de 17e eeuw? Of heb je een cursus Spaans of Italiaans gevolgd en wil je meer weten over 16e-eeuwse brieven in die talen? Alle hulp is welkom! Als je mee wilt doen of eerst meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op via skillnet@uu.nl.

Deze video geeft je een indruk van hoe CEMROL werkt: