SKILLNET – Sharing Knowledge in Learned and Literary Networks

Nieuwsbrief

SKILLNET publiceert een halfjaarlijkse nieuwsbrief over ons crowdsourcingproject CEMROL (Collecting Epistolary Metadata of the Republic of Letters). Je kunt eerdere afleveringen hier teruglezen. Of abonneer je hierom op de hoogte te blijven (ons privacybeleid vind je hieronder).

Privacybeleid SKILLNET

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet zijn beleid openbaar maken over hoe met die gegevens wordt omgegaan.

1. SKILLNET verzamelt van abonnees op de digitale nieuwsbrief van CEMROL de volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

2. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om abonnees middels de digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten die direct op CEMROL betrekking hebben.

3. De gegevens zijn alleen in te zien door drie teamleden van SKILLNET, te weten dr. Dirk van Miert (projectleider en directeur van CEMROL), dr. Ingeborg van Vugt (postdoc en coördinator van CEMROL) en dr. Robin Buning (projectassistent en medewerker van CEMROL).

4. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na individuele en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).

5. De gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde online omgeving (Mailchimp), waartoe alleen de drie bovengenoemde personen toegang hebben. Bij een mogelijk datalek (bijvoorbeeld indien het Mailchimp-account van SKILLNET gehackt wordt) zal de projectleider hiervan direct melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens.

6. De bewaartermijn van de gegevens is tot een jaar na afloop van het SKILLNET-project, d.w.z. tot 30 juni 2023, of tot opzegging van het abonnement op de nieuwsbrief. Bij opzegging van het abonnement worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.